حضور دانشجویان در "اردوهای راهیان پیشرفت" ۱۰ برابر می‌شود


بندرعباس – ایرنا – رییس سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۲ هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور به اردوهای راهیان پیشرفت اعزام شدند، گفت: امیدواریم در سال ۱۴۰۲ این حضور را به ۱۰ برابر یعنی ۲۲۰ هزار دانشجو برسانیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85101719/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF