حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر دانش‌آموز مدارس غیردولتی و هیات امنایی در اردوی راهیان پیشرفت


تهران- ایرنا- رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از مشارکت بیش از ۱۵۰۰ نفر دانش آموز نخبه علمی فرهنگی مدارس غیردولتی و هیات امنایی در اردوی راهیان پیشرفت خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386772/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1