حسینی: شهید مطهری به خوبی با دردها و نیاز جامعه آشنا بود


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: شهید مطهری به خوبی با دردها و نیاز جامعه آشنا بود بنابراین با کنار گذاشتن شئونات ظاهری میان جوانان و نوجوانان در مدارس و دانشگاه‌ها حضور یافت و به شبهات و القائات وسوسه‌گران پاسخ داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100888/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF