حذف حجاب در مدارس ابتدایی دخترانه در حد پیشنهاد است/ دوست داریم بچه هایمان در محیط امن، راحت باشند

ممکن است در آینده وزارتخانه به تشخیصی برسد که پیگیری هایی را در زمینه حذف حجاب در مدارس ابتدایی دخترانه بدون مرد داشته باشد. – ممکن است در آینده وزارتخانه به تشخیصی برسد که پیگیری هایی را در زمینه حذف حجاب در مدارس ابتدایی دخترانه بدون مرد داشته باشد. معاون پارلمانی …
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300684226488320/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F