حذف برخی رشته‌های «کار و دانش»/ یکسان شدن فرم هدایت تحصیلی «فنی و حرفه‌ای» و «کار و دانش»

 وی توضیح داد: در حال حاضر طبق ضوابط موجود، شاخه فنی و حرفه‌ای و کار دانش به صورت مجزا وجود دارد اما برخی از رشته‌ها از مجموعه کار و دانش حذف شده است و رشته جایگزین آن در شاخه فنی و حرفه‌ای  وجود دارد. بنابراین در برخی از رشته‌های حذف شده از مجموعه‌ کار و دانش، پذیرش متوقف شده است و این رشته‌ها به هیچ عنوان پذیرش نخواهند داشت. ثبت نام برخی دیگر از رشته‌های کار و دانش در پایه دهم نیز به دلیل اشباع آن‌ها در بازار کار متوقف شده است اما رشته جایگزین آن در فنی حرفه‌ای وجود دارد.

راه‌اندازی هنرستان‌های مرزی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050301706/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C

کاظمی در بخش دیگر سخنان خود درباره راه‌اندازی هنرستان‌های مرزی توضیح داد: یکی از رویکردهای معاونت آموزش متوسطه بحث دیپلماسی مهارتی است. این امر از سال گذشته آغاز شده و سیاست ما این است که بتوانیم با استفاده از ظرفیت مرز زمینی خود با کشورهای همسایه، در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای با کشورهای همسایه مشارکت داشته باشیم. این امر از طریق برگزاری رویدادهای مختلف دنبال می‌شود تا ظرفیت برای پذیرش دانش آموز یا هنرجو از کشورهای همسایه ایجاد شود.

محمد مهدی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، همزمان با روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه برای مهر امسال هدف گذاری کردیم تا سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با دو درصد رشد به ۴۱.۵ درصد برسد، اظهار کرد: در برگه هدایت تحصیلی امسال عنوان این رشته‌ها، «فنی و حرفه‌ای» و «کار و دانش» ذکر شده است. در واقع شاخه این رشته‌ها شاخه فنی حرفه‌ای و کار و دانش است ولی در فرم هدایت تحصیلی ضوابط این دو رشته یکسان شده است و از سال آینده فرم هدایت تحصیلی این دو رشته یکی می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از این کار راه اندازی هنرستان‌های مرزی در مرز ایران و کشورهای همسایه است، عنوان کرد: این موضوع را به صورت استانی پیگیری می‌کنیم. استان‌ها بر اساس اختیاراتی که شورای آموزش و پرورش استان‌ها دارند بتوانند با استانهای هم مرز ایران در کشور همسایه مذاکراتی داشته باشند. در برخی استان ها این گفتگو ها با کشورهای همسایه انجام و رفت و آمدها هم انجام شده است که انشالله منجر به توافق نامه برای همکاری و ایجاد هنرستان‌های مشترک شود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه هدف گذاری کردیم تا مهر امسال سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با دو درصد رشد به ۴۱.۵ درصد برسد، از حذف برخی رشته‌ها در شاخه کار و دانش هنرستان‌ها خبر داد.

به گفته معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، دانش آموزان ساکن در شهرستان‌های ایران که با استان‌های کشورهای همسایه هم مرز هستند در صورت علاقمندی می‌توانند در این هنرستان‌ها تحصیل کنند چراکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دنیا مشترک است و این دانش آموزان می‌توانند مهارت‌های مختلفی را برای بازار کار کسب کرده و نهایتا هم در بازار کار ایران و هم در بازار کار منطقه‌ شاغل شوند.

کاظمی با اشاره به جلسه اخیر خود با معاون وزارت آموزش و پرورش کشور پاکستان، افزود: از طرف مقابل هم استقبال برای این اتفاق وجود داشت. با سایر کشورهای همسایه نیز مذاکراتی انجام شده است و بعضا اعلام آمادگی اولیه داشه‌اند. امیدواریم بتوانیم با کشورهای همسایه به یک نقطه مشترکی برسیم.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش علت این کار را اینطور بیان کرد: علت این حذفیات و توقف در پذیرش استانداردهای مد نظر در قانون نظام جامع فنی و حرفه‌ای است. استانداردهای تعریف شده در سازمان فنی و حرفه‌ای تغییر کرده است. بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش فنی و حرفه‌ای استاندارد و رویکرد برخی شایستگی‌ها تغییر کرده است و به تبع از آنجا که برخی رشته‌ها جوابگوی نیاز بازار کار نبودند، از این رو این حذفیات را انجام دادیم.