حذف آلاینده ها از آب صنعتی با نانومواد چوب


تهران – ایرنا – محققان با استفاده از نور خورشید سیستمی حاوی نانو سلولز ساخته اند که می تواند آلاینده های صنعتی موجود در آب را تصفیه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069610/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%86%D9%88%D8%A8