حجاب و شعار سال دوم اولویت بسیج معلمان کشور است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان بسیج معلمان کشور با بیان اینکه حجاب و شعار کلاس دوم از موضوعات اولویت دار است که بسیج معلمان باید برای آن برنامه داشته باشد، گفت: باید برای امید آفرینی گام های اساسی برداریم. ”


منبع: https://www.irna.ir/news/85073771/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA