حب القرآن یجمعنا


تهران-ایرنا- بعد از هتک حرمت قرآن کریم با حمایت‌های دولتی در چند کشور غربی و اقدامات توهین آمیز به بهانه آزادی آن هم بدون احترام گذاشتن به افکار مسلمانان جهان، صبح امروز دانشجویان تهرانی مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به این اقدامات سریالی تجمع کردند. تجمعی که همراه با تکریم قرآن و اعلام انزجار از مسببان توهین به قرآن همراه بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181952/%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DB%8C%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7