حاشیه جنجالی در آموزش و پرورش/ کار به شکایت رسید

وزارت آموزش و پرورش بار دیگر درگیر حاشیه و دردسر جدیدی شد. – وزارت دریافت کند؛ حتی بدون انتظار برای رسیدن گزارش ضابطان، به پرونده رسیدگی می کنیم. معاون نظارت، بازرسی و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: با توجه به مصوبه سران قوا برای ورود به تخلف گران فروشی، تعزیرات …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320183665311744/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%2F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF