حاجی بابایی: آموزش و پرورش باید با وزارت نفت ادغام شود


همدان- ایرنا- نماینده مردم شهرستان های همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم آموزش و پرورش در صورت لازم باید با وزارت نفت ادغام شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85101754/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF