جوانان با استفاده از خلاقیت شغل ایجاد می کنند


سنندج – ایرنا – نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: جوانان به ویژه قشر تحصیلکرده می توانند با خلاقیت و ابتکار بخشی از مشکلات بیکاری و کمبود شغل را در جامعه حل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068463/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF