جنگ غزه و چالش آزادی بیان در دانشگاه‌های جهان


تهران- ایرنا- جنگ خونینی که از ۴۵ روز پیش در غزه آغاز شد، چالشی تازه برای دانشگاه‌ها در بسیاری از کشورهای جهان در رویارویی با اعتراضات دانشجویی به کشتار غیرنظامیان توسط صهیونیست‌ها ایجاد کرده؛ موضوعی که ادعای آزادی بیان در غرب را زیرسوال برده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296224/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۳,۰۵۰ (سی و سه هزار و پنجاه ) تومان معامله شد. تائید رمز عبور.