جنوب سریلانکا دارای کمترین جاذبه زمین/توسعه همکاری‌های فضایی با چین


تهران- ایرنا- نخست وزیر سریلانکا در دیدار با یک هیات عالی‌رتبه چینی گفت که کشور متبوع وی خواستار همکاری در حوزه علوم فضایی با چین است؛ چرا که جنوب سریلانکا کمترین جاذبه را در زمین دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178376/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C