جنجال جدید در وزارت آموزش و پرورش | پیمانکاران شکایت کردند

وزارت آموزش و پرورش ملزم به استرداد وجوه غیرقانونی دریافتی از اولیای دانش آموزان در تعطیلات متعدد مدارس به علت آلودگی هوا در سال گذشته شده بود. – وزارت آموزش و پرورش که پیشتر بابت بازگشت هزینه سرویس مدارس در روزهای تعطیل بخشنامه هایی صادر کرده بود، این بار با شکایت پیمانکاران …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020212422564308992/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%26%23124%3B-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA