جمع‌آوری کتب و دفاتر باطله دانش‌آموزان توسط شهرداری /تأمین رایانه مدارس از این طریق

طرح «اندیشه رضوی، کاغذهای ماندگار» در راستای مدیریت پسماند کاغذهای باطله، کتب و دفاتر استفاده‌ شده دانش آموزان و همچنین پیشگیری از اسراف کاغذ، توجه به محیط‌زیست و اقدامی در جهت عدم قطع درختان و آسیب به جنگل‌ها و صرفه‌جویی در میزان مصرف انرژی اجرا می‌شود.

جمع‌آوری کتب و دفاتر باطله دانش‌آموزان توسط شهرداری /تأمین رایانه مدارس از این طریق

در این آیین که به صورت نمادین در منطقه ۱۸ شهر تهران با حضور حمید یزدانی؛ مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش، امیر علیجانی؛ معاون آموزش متوسطه شهر تهران و منصور هدایتی؛ مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۸ برگزار شد، تعدادی از دانش آموزان مدارس این منطقه کتاب‌ها و دفاتر مستعمل خود را اهداء کردند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040704354/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

به گزارش ایسنا، طرح (اندیشه رضوی، کاغذهای ماندگار) در دفتر متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌شود و جامعه هدف این طرح دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول هستند که طی آن دانش آموزان و اولیا، کتب و دفاتر درسی سال قبل دانش آموزان را در اختیار مدارس قرار داده و سازمان مدیریت پسماند شهرداری با نظارت آموزش‌ و پرورش، شروع به جمع‌آوری کتب، دفاتر و کاغذهای باطله کرده و از طریق بازیافت آن‌ها هزینه تأمین رایانه مدارس و تجهیز کارگاه‌های کامپیوتر را انجام خواهد داد.