جشنواره فرهنگی ـ هنری فردا در فارس آغاز شد

سرپرست اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش فارس از آغاز جشنواره فرهنگی ـ هنری فردا همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد. – سرپرست اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش فارس از آغاز جشنواره فرهنگی ـ هنری فردا همزمان با سراسر …
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100276991055872/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%80-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF