جزییات شرایط اختصاصی جذب در آموزش و پرورش؛ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کرد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سهم تاثیر سوابق تحصیلی، تراز نمره علمی حداقل 7000 در آزمون سراسری و کسب امتیاز تعیین در مصاحبه از شرایط اختصاصی برای جذب در آموزش و پرورش است. – به گزارش شفقنا از مهر، محمود امانی افزود: به استناد ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل …
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501021707278336/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%9B-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C