جزییات راه‌اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه آزاد اعلام شد


تهران- ایرنا- رییس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای، جزییات تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای این دانشگاه را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85123792/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF