جزییات جلسه مهم وزیر کشور با سرپرست و مدیران کل آموزش و پرورش

وزیر کشور با اشاره به جلسه ویژه با سرپرست و مدیران کل آموزش و پرورش گفت: این نشست با هدف اتخاذ تدابیر مناسب برای برگزاری امتحانات راحت و ایمن برگزار شد تا همه شرکت کنندگان اعم از دانش آموزان و اولیاء برای این امتحانات دغدغه خاطری نداشته باشند. – وزیر کشور از اتخاذ تدابیر …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020221601607008256/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84