جزییات تسهیلات بانکی مخصوص فرهنگیان

جزییات تسهیلات بانکی مخصوص فرهنگیان مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: هر ماه این اعتبار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و استان ها موظف خواهند بود کارمندان خود را برای دریافت وام و تسهیلات معرفی کنند. – مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021124912823418880/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86