جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری استادمحور در دانشگاه الزهرا

جزئیات پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری به شیوه استادمحور برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه الزهرا (س) اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرد: این دانشگاه مطابق آیین‌نامه پذیرش استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیاز های کشور برای سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مقطع دکتری به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیاز های کشور در رشته های حسابداری، مطابق با طرح اعلام شده و استاد میزبان معرفی شده، به صورت بدون آزمون و از طریق استعداد درخشان( از طریق ثبت نام و انجام مصاحبه) دانشجو پذیرش می کند.

کسب میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد مرتبط از جمله شرایط ثبت نام در فراخوان فوق است البته این شرط در مورد متقاضیان که میانگین کل کارشناسی پیوسته آنها کمتر از ۱۶ و یا میانگین کل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایاننامه)آنها کمتر از ۱۷ باشد، میانگین همترازی طیق آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش، محاسبه خواهد شد.

همچنین ملاک ارزیاب معدل دانشجویان دوره کارشناس ارشد پیوسته، معدل کل دوره با رعایت حداقل ۱۷ یا معدل همتراز شده دوره یادشده طیق آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش (بدون احتساب نمره پایاننامه) است.

از تاریخ دانش آموختگی متقاضیان فوق تا اول مهر سال پذیرش در دوره دکتری، بیش از دو سال نگذشته باشد و در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشگاههای معتبر وزارت علوم دانش آموخته شده باشد یا در مهلت مقرر دانش آموخته شود.

پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته های مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزش و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است. مدرک کارشناسی مدنظر در این آیین نامه باید پیش از مدرک کارشناس ارشد مرتبط اخذ شده باشد.

متقاضیان شرکت در فراخوان دکتری به شیوه استاد محور تا ۱۵ مرداد فرصت ثبت نام دارند و برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط ثبت‌نام می توانند به سایت اداره استعداد درخشان دانشگاه الزهرا مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050804374/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7