جزئیات شهریه خدمات کودکستان‌ها اعلام شد


تهران _ ایرنا _ وزیر آموزش و پرورش «آیین‌نامه تعیین شهریه خدمات تربیتی، آموزشی و مراقبتی کودکستان‌ها» را جهت اجرا به تمام مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368933/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF