جزئیات جذب اعضای هیات علمی نخبه در دانشگاه‌های علوم پزشکی

مرکز جذب و امور اعضای هیات‌علمی و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تسهیلات جذب به‌عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب طرح شهید دکتر شهریاری را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز امور هیات‌علمی وزارت بهداشت تسهیلات جذب به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (طرح شهید دکتر شهریاری) را تشریح کرد و بر این اساس، بنیادملی نخبگان با هدف کمک به جذب دانش آموختگان برتر دوره دکتری تخصصی (Ph.D)، به عنوان «عضو هیئت علمی»در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی را به دانش آموختگان برتر دانشگاهی اعطا می‌کند.

مشمولان این طرح، با معرفی بنیاد از اولویت بررسی و پذیرش به عنوان عضو هیئت علمی در مؤسسه های علمی کشور (مطابق ضوابط جذب هیئت علمی مصوب هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) برخوردار می شوند.

جزئیات طرح شهید دکتر شهریاری بنیاد ملی نخبگان

دانش‌آموختگان برتر در صورت احراز شرایط زیر، از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی بهره‌مند ‌می‌شوند:

– دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی مورد تایید وزارت علوم/ وزارت بهداشت

– دانش آموختگان دوره های تخصصی و فوق تخصصی مورد تایید وزارت بهداشت

– کسب حدنصاب امتیاز از فعالیت های نخبگان به اضافه تایید کارگروه تخصصی به علاوه تایید ریاست بنیاد ملی نخبگان

شناسایی مشمولان این تسهیل، بر اساس آخرین مدرک تحصیلی، امتیاز حاصل از فعالیت‌های نخبگانی و تأیید کارگروه تخصصی انجام می‌شود. متقاضیان در صورت کسب حداقل امتیاز لازم (بر اساس آخرین مدرک تحصیلی) و احراز سایر شرایط، از مزایای این تسهیل بهره‌مند می‌شوند.

در واقع برگزیده آزمون های ورود به دانشگاه علاوه بر فعالیت های آموزشی و علاوه بر فعالیت های پژوهشی مدنظر است.

یادآوری: جزئیات هر یک از فعالیت‌های نخبگانی و امتیاز متناظر آن، در شیوه‌نامه طرح شهید شهریاری قابل مشاهده است.

دانش‌آموختگان برتر می‌توانند از همه یا برخی از تسهیلات ذیل به تشخیص کارگروه تخصصی بهره‌مند شوند:

۱. اولویت بررسی و پذیرش به عنوان عضو هیات علمی در موسسه‌های علمی کشور (مطابق ضوابط جذب هیئت علمی مصوب هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)

۲. بهره مندی از ظرفیت استخدامی اختصاص یافته جهت جذب به عنوان هیات‌علمی ویژه افراد معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان

۳. معرفی به دانشگاه ها در خارج از بازه های زمانی تعریف شده، جهت جذب به عنوان هیات علمی مطابق روال مورد توافق با مراکز جذب وزارت علوم و وزارت بهداشت

۴. ارائه تسهیلات فرهنگی – رفاهی (شامل هدیه ازدواج و وام مسکن)

یادآوری: دانش‌آموختگان برتر، حداکثر تا سه سال پس از برگزیدگی می‌توانند از تسهیلات این طرح بهره‌مند شوند.

بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریت‌های خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاه‌های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه‌ریزی کرده است.

بر اساس ماده ۲ شیوه نامه تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر دانشگاهی در مؤسسه های علمی شرایط متقاضیان به شرح زیر است:

افراد دارای یکی از دو شرط زیر می توانند سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند:

الف) دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی یا تخصص (رشته‌های علوم پزشکی) مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت.

ب) دانشجویان دوره های فوق در صورت ارائه مدرک مبنی بر اتمام تحصیل در سال تحصیلی ثبت ِدرخواست بهره مندی از تسهیلات شیوه نامه

تبصره: با توجه به سیاست ها و اولویت‌های علمی و فناوری کشور در چارچوب سند آمایش آموزش عالی هر سال فهرست رشته های تخصصی اولویت‌دار برای جذب توسط بنیاد ملی نخبگان اعلام خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050503361/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C