جزئیات برگزاری دوره تابستانی رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد


تهران- ایرنا- دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ برای رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ و جزئیات برگزاری آن به مراکز دانشگاه‌ اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143811/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85