جزئیات برپایی هیئت‌های دانش‌آموزی انصارالمهدی‌(عج) در محرم


تهران – ایرنا – هیئت‌های دانش‌آموزی انصارالمهدی‌(عج) در محرم با حضور پر شور دانش‌آموزان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178263/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85