جزئیات استقرار «نظام دوری» – ایسنا

به گفته معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، در انتخاب معلمان برای تدریس در کلاس‌هایی که در آنها طبق «نظام دوری» دانش‌آموز از اول ابتدایی تا سوم ابتدایی با یک معلم واحد آموزش می‌بیند، تمام شاخص‌های مربوط به صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی مدنظر قرار گرفته است و والدین با انتخاب آگاهانه فرزند خود را در این کلاس‌ها ثبت‌نام و معلمان نیز آگاهانه و با انتخاب خود در این کلاس‌ها تدریس می‌کنند.

به گزارش ایسنا، امسال قرار است ۶۴۰ کلاس درس  در پایه اول ابتدایی آموزش خود را با «نظام دوری» پیش ببرند، به این معنا که دوره اول ابتدایی خود به عنوان یک نظام در نظر گرفته می‌شود و معلم اول ابتدایی این دانش آموزان، در کلاس دوم و سوم نیز به همین دانش آموزان درس می‌دهد و در واقع معلم این دانش آموزان تا سوم دبستان تغییر نمی‌کند.

همچنین هدف از این کار برقراری ارتباط عاطفی و نزدیکی دانش آموزان با معلم و ایجاد یک شناخت کافی نسبت به دانش آموزان برای معلم به منظور کیفیت‌بخشی به آموزش و نیز کشف استعداد دانش آموزان عنوان شده است اما با این حال دغدغه‌هایی مبنی بر اینکه اگر دست بر قضا معلم اول ابتدایی شایستگی لازم را نداشت و علیرغم تمام حساسیت‌ها اصطلاحا خوب از آب در نیامد، تکلیف بچه‌ها چه می‌شود؟.

در همین راستا معصومه نجفی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه یکی از مولفه‌های مهم در استقرار نظام دوری، شخص معلم است و اگر دست بر قضا معلم کلاس اول ابتدایی که نظام دوری در آن مستقر شده است، از نحوه تدریس گرفته تا دیگر مسائل «بد» از آب درآید و کارآمد نباشد، آیا دانش آموزان مجبور هستند تا سه سال این معلم را تحمل کنند؟، اظهار کرد: این نکته بسیار مهم است و ما نیز به این امر توجه کردیم. من مطمئن هستم اگر والدین متوجه شوند نظام دوری دقیقا چه چیزی است، همه خواهان این امر می‌شوند که فرزندشان در نظام دوری قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی و نیز سابقه تدریس در پایه اول ابتدایی برای معلمی که برای نظام دوری انتخاب می‌کنیم، بررسی می‌شود. برای این نظام معلمی جذب نمی شود که سابقه او بیشتر از ۲۰ سال باشد. حتما سابقه این معلم باید بین ۸ تا ۱۵ سال باشد. یک معلم پویا باشد و در عیم حال جوان باشد که هم تجربه کافی دارد و هم پویایی لازم را دارد. از سوی دیگر این معلم را رها نمی‌کنیم بلکه حسابی او را آموزش می‌دهیم تا تقویت شود. همچنین در این فضا خانواده را نیز آموزش می‌دهیم و والدین را پای کار می آوریم.

نجفی پازوکی با بیان اینکه فضای آموزش در نظام دوری بسیار قوی می‌شود، تاکید کرد: برخی‌ها مطرح می کنند مسئولان حاضرند فرزند خود را در نظام دوری قرار دهند که این نظام را برای بچه‌های مردم مستقر کرده‌اند؟. بله حتما می‌گذاشتند چراکه نظام دوری یک فضای تخصصی خوبی را برای معلم آماده می‌کند. در بسیاری از کشورها نیز این امر مرسوم و اینگونه نیست که بگوییم ما اولین گروهی هستیم که اقدام به کاری عجیب و غریب می‌کنیم.

اگر معلم خوب از آب در نیامد چه؟

وی تصریح کرد: ممکن است والدین بگویند علیرغم همه توجهات و تاکیدات، فضای این  کلاس آنطور که ما می‌خواهیم نیست، البته این امر را باید اکثر والدین بگویند. اینکه اگر همه این ملاحظات را داشتیم اما معلم خوب نبود آیا این معلم باید سه سال با بچه‌ها باشد؟، خیر. ما می‌گوییم مثلا امسال قرار بوده است این کلاس با این معلم در نظام دوری باشد اما به دلیل همین موضوع امکان ادامه دادن وجود ندارد و این را از پروسه نظام دوری  خارج می‌کنیم تا مثل سایر کلاس‌ها به صورت عادی کار کند. ما نسبت به حق دانش آموز حساس هستیم و اجازه نمی دهیم چنین شرایطی ادامه یابد.

اگر زیر ساخت آماده نباشد، اصراری بر استقرار نظام دوری نداریم

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه یعنی از والدین در خصوص ادامه یافتن کلاس‌ها در نظام دوری نظر سنجی می‌شود؟، تاکید کرد: حتما. ما در کنار این اتفاق یک طرح پژوهشی می‌گذاریم که این مسیر را رصد کند و نحوه اجرای نظام دوری را زیر نظر بگیرد. اگر در ارزشیابی متوجه شدیم که اتفاق خوبی است، تعداد کلاس‌هایی که نظام دوری در آنها مستقر است را بیشتر می کنیم، اگر  زیرساخت ها آماده نباشد اصراری بر این قضیه نداریم. اصراری نداریم وقتی شرایط مهیا نیست کلاس‌های تعیین شده در نظام دوری تا پایان سه سال در این دوره بمانند.

نظام دوری در کدام مدارس اجرا شده است؟

به گفته وی، نظام دوری در مدارسی اجرا می‌شود که چند کلاس اول ابتدایی دارند و در یکی از این کلاسها  نظام دوری مستقر می‌شود.

والدین از ابتدا می‌دانند که فرزندان از کلاس اول ابتدایی وارد نظام دوری می‌شوند و معلم کلاس اول تا سوم ابتدایی همراه فرزند است؟
نجفی پازوکی در پاسخ به اینکه والدین از ابتدا می‌دانند که فرزندان از کلاس اول ابتدایی وارد نظام دوری می‌شود و معلم کلاس اول تا سوم ابتدایی همراه فرزند است؟، گفت: بله والدین از ابتدا می‌دانند و با انتخاب آگاهانه فرزند خود را در این کلاسها ثبت نام می‌کنند. در واقع نه والدین برای حضور فرزند خود در کلاس‌هایی که نظام دوری در آن مستقر است و نه معلم برای تدریس در این کلاسها «اجبار» می‌شوند.

معلمان خودشان داوطلب شدند

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، افزود: در واقع معلمانی که از مهر امسال در کلاس‌ها با نظام دوری تدریس می‌کنند، خودشان برای این امر داوطلب بودند. ما نیز شرایط آنها را بررسی کردیم تا مولفه‌های یاد شده را داشته باشند. یعنی هم معلم به صورت آگاهانه و از سر اختیار در این کلاسها تدریس می‌کند و هم والدین آگاهانه و از سر اختیار بچه‌ها را در کلاسهایی که نظام دوری در آنها مستقر است، ثبت نام کرده‌اند.

امسال حدودا چند دانش آموز اول ابتدایی با نظام دوری درس می‌خوانند؟

وی همچنین در پاسخ به اینکه امسال و از اول مهر چند دانش آموز در این۶۴۰ کلاس درسی که نظام دوری در آن مستقر است درس می‌خوانند؟، توضیح داد: برای مثال اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز داشته باشیم، می‌توان گفت این امر شامل نزدیک به ۱۸ هزار دانش آموز می‌شود.

به گفته نجفی پازوکی، از مهر امسال نظام دوری در ۳۲۰ مدرسه و به عبارت دیگر ۶۴۰ کلاس درس مستقر و اجرا می‌شود که این مدارس و کلاس‌ها در تمام استان‌های کشور قرار دارند.

در هر مدرسه، نظام دوری در دو کلاس درس مستقر شده است

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در هر مدرسه نظام دوری در دو کلاس درس مستقر شده است. این امر شامل همه استان‌ها شده است. در همه استانها نیز ویژگی‌های یاد شده برای انتخاب معلم در نظر گرفته شده است، معلم خودش داوطلب بوده، ثبت نام دانش آموز در این کلاسها با انتخاب والدین و به صورت آگاهانه انجام شده است و مدارس در این رابطه با والدین صحبت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آموزشهایی برای والدین و معلمان مشارکت کننده در استقرار نظام دوری در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: حتی من تاکید داشتم تجهیزات آموزشی این کلاس‌های درس باید غنی باشد. فضای آموزشی این کلاس‌ها را غنی می‌کنیم تا استعدادهای این بچه ها شناسایی و شکوفا شود و فضای این کلاسها فضای شایستگی و نه حافظه محوری و دانشی باشد. من فکر می‌کنم والدین از اینکه فرزند خود را در این مسیر قرار داده‌اند، اظهار رضایت می‌کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918359/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C