جزئیات آخرین جلسه کمیته بررسی علل مسمومیت دانش آموزان

این عضو کمیته شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: ابتدا وزارت بهداشت باید نوع مسمومیت را مشخص کند زیرا این وزارتخانه هنوز نوع دقیق مسمومیت این کمیته را مشخص نکرده است. نمونه هایی مانند نفتالین ذکر شده است، اما این منبع اصلی نیست.

وی افزود: در این مسمومیت ها افراد شیطنت کردند اما باید عمدی برخورد کرد زیرا اگر امروز به موضوع رسیدگی نشود بعید نیست فردا در مراکز عمومی و سایر اماکن این اتفاق بیفتد بنابراین تاکید می کنیم. که دستگاه های امنیتی باید مراقب و جدی باشند، بیشتر داشته باشند و عوامل مربوطه را مشخص کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012110056/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

وی با اشاره به اطلاعیه وزارت کشور مبنی بر دستگیری 120 نفر گفت: برخی از این افراد در اغتشاشات دست داشته اند اما هنوز منبع اصلی برای دستگیری این سوال کشف نشده است.

محمدحسن آصفری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به جلسه اخیر کمیته بررسی علل مسمومیت دانش آموزان، اظهار کرد: این کمیته هفته گذشته تشکیل جلسه داد، اما متأسفانه در این جلسه نتیجه ای نداشته ایم. به این دلیل که سازمان‌های امنیتی هنوز نتوانسته‌اند سرنخ‌های اصلی مسمومیت را به دست بیاورند.»

گزارش کمیته احتمالا تا دو هفته دیگر آماده نخواهد شد

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مسئول بررسی علل مسمومیت دانش آموزان گفت: در صورت ادامه وضعیت به همین منوال گزارش کمیته تا دو هفته دیگر آماده نمی شود زیرا هنوز سرنخ های اصلی به دست نیامده است. .

وزارت بهداشت باید نوع مسمومیت دانش آموزان را مشخص کند

وی ادامه داد: کمیته اصرار دارد که نهادهای امنیتی بیشتر تلاش کنند و این موضوع صرفاً به این دلیل که تصور می شود به دلیل تخلفات تعدادی از دانش آموزان رخ داده است، کنار گذاشته نشود، البته پس از این حادثه برخی از دانشجویان نیز آنها به این وضعیت دامن زده اند، اما اینکه هیات مدیره به این موضوع بسنده کند که علت مسمومیت بادکنک های اسباب بازی معطر بوده است، قابل قبول نیست.

آصفری در پایان در پاسخ به انتشار اطلاعاتی مبنی بر مسمومیت دانش آموزان پس از شروع سال تحصیلی پس از تعطیلات نوروزی گفت: متاسفانه موارد جدیدی داشتیم، موارد دستگیری سال گذشته به همین ترتیب بود، چه نمی توانیم بگوییم که عناصر اصلی هستند.”

عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از علل مسمومیت دانش آموزان با تاکید بر لزوم دقت و جدیت بیشتر نهادهای امنیتی در شناسایی عوامل اصلی مسمومیت دانش آموزان، گفت: نهادهای امنیتی هنوز نتوانسته اند به سرنخ ها دست یابند و منبع اصلی مسمومیت دانش آموزان است و باید تلاش بیشتری شود.