جذب 50000 بازمانده از پوشش تحصیلی/مدرسه در دوره ابتدایی 98 درصد است.


تهران – ایرنا – رئیس دفتر آموزش پیش دبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: 50 هزار کودکی که در 6 ماه گذشته به آموزش نرفته اند جذب و در کلاس های درس حاضر شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054625/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B8