جذب ۴۰۰ نیروی بهداشت در مدارس از طریق کنکور سراسری


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش از جذب۴۰۰ نیروی بهداشت از طریق کنکور سراسری در سال آینده خبرداد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181338/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C