جذب ۱۱۳۵ آموزگار استثنایی از طریق آزمون استخدامی آموزش و پرورش


تهران_ ایرنا_ سازمان آموزش و پرورش استثنایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۱۱۳۵ آموزگار استثنایی در آزمون استخدامی هجدهم اسفند وزارت آموزش و پرورش جذب می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85374110/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4