جذب سربازمعلم، مانعی در تحقق عدالت آموزشی/ لزوم بکارگیری سربازها در مشاغلی غیر از آموزگاری


تهران- ایرنا- سرباز معلم‌ها در حالی برای تدریس به مناطق محروم می‌روند که دانش‌آموزان این مناطق به کمک‌ و امکانات بیشتری برای یادگیری نیازمندند، یک کارشناس آموزشی در این راستا معتقد است که سربازها باید در مشاغلی غیر از آموزگاری بکار گرفته شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142988/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7