جذب دانشجوی خارجی در۱۷۰ دانشگاه/لزوم آموزش زبان فارسی قبل از ورود دانشجویان به ایران


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور دانشجویان از مجوز ۱۱۰ دانشگاه وزارت علوم و ۶۰ دانشگاه وزارت بهداشت برای جذب دانشجویان خارجی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است طی سه تا چهار سال آینده تعداد دانشجویان خارجی از ۱۰۰ هزار به ۲۵۰ هزار نفر افزایش یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85120985/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2