جذب دانشجویان بین‌الملل مهمترین اولویت‌ سیاست‌های آموزش عالی کشور

مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان جذب دانشجویان بین‌الملل را یکی از اولویت‌های سیاست‌های آموزش عالی کشور دانست و گفت: بر این اساس آموزش زبان فارسی قبل از شروع تحصیل دانشجویان مهم است.

به گزارش ایسنا، جعفر رازقی در هفتادو سومین نشست معاونان دانشجویی به نقش دانشجویان بین‌الملل و جایگاه جذب آنها در توسعه و افزایش کیفی دیپلماسی علمی مباحثی اشاره کرد و گفت: در بخش آموزش عالی کشورهای جهان، به بحث جذب دانشجویان بین‌الملل نگاه ویژه ای وجود دارد  و اهداف خاصی نیز در این خصوص مد نظر است که از این قبیل می توان به  بحث توسعه فرهنگی، افزایش کیفیت آموزش عالی، بحث تبادلات دانشجویی که می‌تواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد و بحث ارتباطات علمی بین کشورها، اشاره نمود.

وی افزود: بحث جذب دانشجویان بین‌الملل یکی از اولویت‌های سیاست های آموزش عالی کشور است و در کنار بحث جذب دانشجویان بین‌الملل این نکته بسیار مهم است که کیفیت آموزش عالی حفظ شود و بدین منظور بحث آموزش زبان فارسی قبل از شروع تحصیل دانشجویان مهم است.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان یادآور شد: در کنار بحث کیفیت آموزش، بحث فرهنگی وجود دارد که در جهت معرفی فرهنگ اصیل و غنی اسلامی- ایرانی باید صورت گیرد چرا که دانشجویان بین‌الملل به عنوان سفیران فرهنگی کشور محسوب می‌شوند و بدین منظور برنامه‌های فرهنگی مختلفی پیش بینی و اجرا شده است که از آن جمله می‌توان به اردوهای فرهنگی، زیارتی، المپیادهای فرهنگی ورزشی و برنامه‌های دانش‌آموختگی اشاره کرد. وی همچنین اشاره کرد که جشنواره جایزه ملی ثریا که امسال برای دومین بار اجرا می‌شود به معرفی و تقدیر دانشگاه ها و بخش های موفق در حوزه دانشجویان بین الملل می پردازد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111410007/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C