جایگاه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان ارتقاء یافت


تهران- ایرنا- اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارتقای جایگاه سازمانی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و راهبری و نظارت بر امور فرهنگی بانوان و خانواده در عرصه اندیشه‌ورزی و تصمیم‌سازی را در این شورا تصویب کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160180/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA