جایزه زنده‌یاد «رضا زمانی» به سه مقاله پژوهشی برتر حوزه روانشناسی اعطا می‌شود


تهران – ایرنا – دبیر علمی کنگره نهم انجمن علمی روان‌شناسی ایران، از اعطا دو جایزه زنده یاد دکتر «رضا زمانی» به سه مقاله برتر پژوهش‌های آزمایشی در رشته روان‌ شناسی از سال ۱۳۹۸ به بعد و جایزه دکتر «علی‌ اکبر سیاسی» به دانش‌آموختگان دوره دکتری گرایش‌های روان‌شناسی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85243806/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

خرید دریچه بازدید. تائید رمز عبور.