جایزه «بنجامین فرانکلین» به دانشمند ایرانی اهدا شد


تهران – ایرنا – پروفسور نادر انقطاع دانشمند ایرانی دانشگاه پنسیلوانیا که موفق به کسب مدال بنجامین فرانکلین ۲۰۲۳ شده بود، در مراسمی در موسسه فرانکلین در فیلادلفیا آمریکا مدال خود را دریافت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85096528/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF