ثبت نام نوبت دوم کنکور 1402 از 24 فروردین ماه آغاز می شود


تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات ثبت نام نوبت دوم کنکور 1402 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072715/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF