ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری 1402 تمدید شد


تهران- ایرنا- معاون امور امتحانی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در نوبت دوم آزمون سراسری 1402 تا پنجشنبه 4 فروردین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078231/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF