ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان روشن آغاز شد


تهران- ایرنا- ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1403-1402 آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074846/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF