ثبت نام آزمون انتخاب معلم آموزش خانواده آغاز شد

ثبت‌نام آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، عاطفه سادات مدبرنژاد از وزارت آموزش و پرورش درباره ویژگی های رئیس جمهور شهید گفت: دیدگاه آیت الله رئیسی در حوزه زن و خانواده یک نگاه اصیل بود و اصالت این بود. دیدگاه را می توان در بخش های مختلف مشاهده کرد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی سخنرانی ایشان در سازمان ملل موضوع تعهد به خانواده بود و در واقع تعهد به خانواده را یکی از محورهای اساسی برای گفتمان سازی و جریان سازی در جهان مطرح کرد و آنها حتی از رهبران مذهبی و رهبران جهان خواستند که تعهد به خانواده را در دستور کار مشترک قرار دهند.

رئیس اداره کل انجمن اولیا و مربیان گفت: در راستای اهتمام در اجرای سند تحول بنیادین و تغییر جهت گیری از فردیت به خانواده محوری در طراحی نظام های آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و چند وجهی، اجتماعی از مشارکت آموزشی خانواده به عنوان نقطه عطف تحول آفرین یاد شده است که این امکان را برای ما فراهم می کند تا بار دیگر دیدگاه خانواده را در دولت مردمی و دیدگاه رئیس جمهور شهید ببینیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85493923/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA