ثبت فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی دانش‌آموزی / مهلت ثبت نام تا ۱۵ تیر


تهران – ایرنا – معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت: با وجود اینکه ۳۰ هزار پایگاه تابستانی پیش‌بینی می‌شود اما فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی برای اوقات فراغت دانش آموزان ثبت شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153933/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85