ثبت‌نام کلاس دهمی‌های فارس بسته به نتیجه نهایی هدایت تحصیلی


شیراز – ایرنا – ثبت نام دانش‌آموزان در پایه دهم بسته به صادر شدن فرم هدایت تحصیلی آنها است؛ دانش‌آموزانی که پایه نهم را به پایان رسانده‌اند هنوز برای دریافت این فرم منتظرند تا برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل خود در مقطع جدید تصمیم‌گیری و نام نویسی کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178494/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C