ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شد


تهران – ایرنا – مرکز جذب و امور اعضای هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت در اطلاعیه ای از شروع فرآیند ثبت نام بیستمین دوره فراخوان جذب هیات علمی از شنبه ۱۴ بهمن به مدت دو هفته و تا پایان روز ۲۸ بهمن ماه امسال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376096/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2