تکمیل مدارس نیمه تمام کودکان استثنایی کردستان در اولویت قرار گیرد


سنندج-ایرنا- رییس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی ویژه دانش‌آموزان با نیاز ویژه استان که با پیشرفت ۹۰ درصدی روبرو هستند باید در اولویت قرار گیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103697/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

خرید ۱۴ درصد از سهام استودیو فرام سافتور توسط شرکت سونی. Lee myung hee.