تکلیف فرم مدارس مشخص شد/ هزینه‌ سرویس هنگام ثبت‌نام دریافت نشود


تهران­ – ایرنا – رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران گفت: امسال مسئولیت توزیع، قیمت و کیفیت لباس فرم دانش‌آموزان به اتحادیه پوشاک واگذار شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157561/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF