تکلیف افزایش حقوق رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته چه شد؟

وزیر آموزش و پرورش، از پیگیری برای واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش، قول سازمان برنامه برای رفع مشکل پاداش معلمان بازنشسته و بررسی تمام اعتراضات رتبه بندی خبر داد. – به گزارش 9 صبح ؛ در نظام آموزش و پرورش و سایر بخش های دولتی، تمام دستگاه های اجرایی وظیفه …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020914109736517632/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F