تکذیب شایعه عضویت معاون وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان


تهران- ایرنا- دانشگاه فرهنگیان در اطلاعیه ای شایعه عضویت مجتبی همتی فر در هیات علمی، معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش کودک و نوجوان را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079400/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87