تولید پارچه؛ اختراع هیدروژل های چند منظوره با الهام از تاندون طبیعی


تهران – ایرنا – یک تیم تحقیقاتی در هنگ کنگ هیدروژل های انعطاف پذیر و سختی را با الهام از تاندون های طبیعی تولید کرده اند که ممکن است برای کاربردهای پیشرفته مهندسی بافت مفید باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049118/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86