تولید محصولی گیاهی برای درمان جراحات با مواد ارگانیک


تهران – ایرنا – یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شد با کشت گیاهان دارویی و به کمک فناوری بومی، فرآورده‌های دارویی را با هدف ارتقای سلامت جامعه و به یاری محصولات ارگانیک تولید و تجاری‌سازی کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113966/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9