تولید بیش از ۵۰ رده سلولی فیبروبلاستی از گونه‌های دامی در معرض انقراض کشور


تهران- ایرنا- مدیر پروژه بانک سلولی حیات وحش مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی از تولید بیش از ۵۰ رده سلولی فیبروبلاستی از گونه‌های دامی در معرض انقراض کشور خبر داد و گفت: پیشرو بودن جهاد دانشگاهی در بسیاری از حوزه‌ها ناشی از اعتماد به جوانان بوده است و تقویت این فرهنگ و روحیه می‌تواند ضامن حضور این نهاد در پیشانی علمی کشور باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178085/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6